ID-gegevens

Hago heeft nieuw it-systeem persoonsgegevens

Wet Arbeid Vreemdelingen verplicht bedrijven om de ID-gegevens van alle medewerkers op hun panden op een willekeurig moment aan te bieden aan de Arbeidsinspectie.

08 05 2013 > Lees verder
persoonsgegevens