inleners

Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten

Inleners mogen niet meer gebruik maken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan.

04 07 2012 > Lees verder
weet hoe het zit