Jan Kampherbeek

Veranderingen bij SieV! na Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SieV!, die op 12 maart plaatsvond, is het beleidsplan 2015-2018 bekendgemaakt en het bestuur van SieV! is gewijzigd. Onder andere secretaris Sabine Aalbers stelde haar functie herkiesbaar, maar nu – zo’n anderhalve week later – maakt Aalbers bekend per direct haar functie neer te leggen. Reden: een meningsverschil over de inrichting van het SieV!-secretariaat.

23 03 2015 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak

RAS antwoordt op brief van SieV!

De sociale partners – OSB, CNV en FNV – antwoorden namens de RAS op de open brief die SieV!-voorzitter Maurice Rutgrink stuurde naar de RAS. In het antwoord dat daarop vanuit de RAS volgt, wordt ingegaan op de zaken die Rutgrink aan de kaak wil stellen: het Taalakkoord, de vermelding van een object op de loonstrook en de al dan niet selecte wijze van communiceren vanuit de RAS.

09 02 2015 > Lees verder
RAS

SieV! klaagt openlijk over de RAS

Namens het bestuur van Schoonmaken is een Vak! (SieV!) stuurde Maurice Rutgrink een brief aan de RAS en aan verschillende media, om aandacht te vragen voor een aantal zaken die betrekking hebben op de RAS. In zijn brief haalt Rutgrink onder andere het Taalakkoord en de wijze waarop objecten op een loonstrook moeten worden vermeld conform cao aan en beschuldigt hij de RAS van partijdigheid.

09 02 2015 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

Het cao-voorstel in een notendop

Wat is nu het onderhandelingsresultaat voor de toekomstige schoonmaak-cao. Die voor de duur van 3 jaar zou worden afgesloten. Een kort overzicht.

28 05 2014 > Lees verder

Onderhandelingsresultaat in cao-onderhandeling

Na weken van onderhandelingen en stakingen in de schoonmaaksector is er een akkoord tussen vertegenwoordigers van werknemers en werknemers over een nieuwe schoonmaak-cao.

27 05 2014 > Lees verder
CAO

Overleg over schoonmaak-cao opgeschort

CNV Vakmensen heeft het overleg met de werkgevers over een nieuwe schoonmaak-cao opgeschort.

06 03 2014 > Lees verder
Jan Kampherbeek, vakbondsbestuurder CNV

OSB stuurt vakbonden een brief

OSB heeft vakbonden FNV en CNV vanmorgen een brief gestuurd. Hierin gaat de ondernemersorganisatie in op de vraag van FNV en CNV om CAO overleg te hervatten.

10 01 2014 > Lees verder
OSB