personeel

Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans  

Lager opgeleide werknemers zijn gemiddeld genomen gelukkiger met hun werk-privébalans en ze krijgen meer energie van hun werk. Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014,.

09 10 2014 > Lees verder

Nieuwe accountmanagers voor Werner & Mertz

Werner & Mertz Professional stelt Fred Boone aan als Account Manager voor Midden- en Noord-Nederland en Philip Wielaard voor Zuid-Nederland.

19 12 2013 > Lees verder
Werner & Mertz Greencare

Oproep onderzoek ziekteverzuim

In dit onderzoek zal ook het effect van arbeidsvoorwaardelijke prikkels worden onderzocht, in het bijzonder naar het effect van het inzetten van wachtdagen als instrument om het ziekteverzuim te beheersen.

15 10 2012 > Lees verder
Ziekenhuisbed

Perfect Vloerenonderhoud start uitzendgroep

Het zusterbedrijf van Perfect Vloerenonderhoud uit Amsterdam startte dit voorjaar al en richt zich op het leveren van tijdelijke arbeidskrachten in onder meer de schoonmaaksector.

18 09 2012 > Lees verder
Perfect Uitzendgroep - Memis Ozturk

Aantal loonbeslagen groeit: ‘Meer steun werkgever bij schulden’

Op die manier kan het ziekteverzuim onder mensen met financiële problemen flink worden teruggedrongen.

16 08 2012 > Lees verder
Euromunten

Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten

Inleners mogen niet meer gebruik maken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan.

04 07 2012 > Lees verder
weet hoe het zit

Recruitment systeem EW Facility Services klaar voor de toekomst

Niet alleen de look and feel ging op de schop, het hele recruitment systeem ging kritisch onder de loep.

23 04 2012 > Lees verder
EW-Nieuwe wervingssite

Schoonmaakmedewerker Astrid Nowee (45) was laaggeletterd

Schoonmaakmedewerker Astrid Nowee denkt terug aan de periode dat zij grote moeite had met lezen en schrijven. Vier jaar geleden volgde zij een cursus lezen en schrijven.

05 10 2011 > Lees verder
Schoonmaakmedewerker Astrid Nowee was laaggeletterd

Ron Meyer: De Blokland Code

Wie echt denkt dat ‘de code tijd nodig heeft’ of ‘het nu wel even goed is’, heeft het hopeloos mis. De schoonmakers zijn eigenlijk pas begonnen. De schoonmakersopstand was de start, de code is een volgend stapje. Niets meer, niets minder.

08 07 2011 > Lees verder

Belastbaarheid in de schoonmaakbranche

Communicatie in de schoonmaakbranche is een valkuil. Raymond Gruijs (Arbo West): ‘Mijn ervaring is dat direct-leidinggevenden de begeleiding van schoonmaakmedewerkers lastig vinden. Het komt vaak neer op het verdelen van taken. En door overnames en aanbestedingen is de binding van de medewerker met het schoonmaakbedrijf er niet.’

11 05 2011 > Lees verder

Arbo-cao voor duurzaam personeelsbeleid

De schoonmaakbranche kent een aparte arbo-cao. ‘De arbo-cao is bindend. Het is in de praktijk mogelijk de arbocatalogus niet te volgen. Maar dan moet de werkgever aantonen dat de gevolgde werkwijze ten minste hetzelfde beschermingsniveau biedt.’ Theo Bosma (Ras) over arbeidsomstandigheden en het voorkomen van verzuim.

11 05 2011 > Lees verder

Ron Meyer: Identiteit

Opvallend vaak eisen opdrachtgevers identiteitscontroles. Die vinden dan niet plaats bij het eigen personeel, maar louter en alleen bij de uitbestede schoonmakers.

01 05 2011 > Lees verder