SieV

Veranderingen bij SieV! na Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SieV!, die op 12 maart plaatsvond, is het beleidsplan 2015-2018 bekendgemaakt en het bestuur van SieV! is gewijzigd. Onder andere secretaris Sabine Aalbers stelde haar functie herkiesbaar, maar nu – zo’n anderhalve week later – maakt Aalbers bekend per direct haar functie neer te leggen. Reden: een meningsverschil over de inrichting van het SieV!-secretariaat.

23 03 2015 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak

RAS antwoordt op brief van SieV!

De sociale partners – OSB, CNV en FNV – antwoorden namens de RAS op de open brief die SieV!-voorzitter Maurice Rutgrink stuurde naar de RAS. In het antwoord dat daarop vanuit de RAS volgt, wordt ingegaan op de zaken die Rutgrink aan de kaak wil stellen: het Taalakkoord, de vermelding van een object op de loonstrook en de al dan niet selecte wijze van communiceren vanuit de RAS.

09 02 2015 > Lees verder
RAS

SieV! klaagt openlijk over de RAS

Namens het bestuur van Schoonmaken is een Vak! (SieV!) stuurde Maurice Rutgrink een brief aan de RAS en aan verschillende media, om aandacht te vragen voor een aantal zaken die betrekking hebben op de RAS. In zijn brief haalt Rutgrink onder andere het Taalakkoord en de wijze waarop objecten op een loonstrook moeten worden vermeld conform cao aan en beschuldigt hij de RAS van partijdigheid.

09 02 2015 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

SieV! praat met Tweede Kamerleden over cao-onderwerpen

Het SieV!-bestuur sprak op donderdag 22 januari 2015 met Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Anne Mulder, beide lid van de VVD, over een aantal cao-gerelateerde zaken die, volgens SieV!, de aandacht van de politiek verdienen.

27 01 2015 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

RAS wijst subsidie- en dispensatieverzoek SieV! af

Op 13 november maakte SieV! bekend dat de verzoeken van Schoonmaken is een Vak! (SieV!) – een subsidie- en dispensatieverzoek – door de RAS zijn afgewezen. SieV! vermeldt op de website dat dit bericht op donderdag 6 november bij hen bekend is geworden.

20 11 2014 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

Algemene Ledenvergadering SieV!

Op woensdag 5 november vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Schoonmaken is een Vak! (SieV!) plaats. De ALV bestond, naast een update van de secretaris en penningmeester, uit een aantal voor SieV! belangrijke discussiepunten, waaronder de cao, het SieV!-keurmerk en de modernisering van de ziektewet.

05 11 2014 > Lees verder
Algemene ledenvergadering SieV! 2014

Ook transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling zieke werknemer

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat.

23 10 2014 > Lees verder

ALV SieV! woensdag 5 november

Op woensdag 5 november vindt om 13.00 uur de algemene ledenvergadering (ALV) van SieV! plaats in het kantoor aan de Langestein 102, te Hendrik-Ido-Ambacht. De ALV is bedoeld voor SieV!-leden en genodigden.

21 10 2014 > Lees verder

Reacties uit de markt op cao-voorstel

Tijdens een persconferentie in Amersfoort is op 27 mei het ‘onderhandelingsresultaat’ tussen vertegenwoordigers van werkgevers (OSB) en werknemers (FNV, CNV) bekendgemaakt. Vanuit verschillende kampen is positief gereageerd op dit resultaat. Een overzicht.

28 05 2014 > Lees verder
CAO Schoonmaak

100e lid voor SieV

Tijdens de ISSA/Interclean heeft mkb-werkgeversorganisatie SieV haar honderdste lid mogen verwelkomen.

16 05 2014 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

SieV! Stelt vragen bij rapport FNV

’Wij vinden het een prima idee dat FNV Schoonmaak in een rapport de schoonmaakbranche anno 2013 gaat weergeven. Maar het is vervolgens absoluut verwerpelijk als dit op slechts 2 promille van de schoonmakers, 19 opdrachtgevers en 18 schoonmaakbedrijven wordt gebaseerd.’

17 12 2013 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak

Siev! Steunt OSB in opschorten cao-onderhandelingen

Als het aan SieV! ligt dan blijft de nullijn en beloofde uitruil voor de cao 2014-2015 gewoon gehandhaafd

02 12 2013 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak

Schoonmaken is een Vak! ALV

‘De discussie ging al snel over de komende cao-onderhandelingen, waarin een voorbereidend gesprek is geweest met zustervereniging OSB.’

21 10 2013 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

Bestuur Siev! compleet

Michael Kronenburg, algemeen directeur van GCA Schoonmaak te Amstelveen, is toegetreden als algemeen bestuurslid en zal zorg dragen voor een juiste voering van de PR en marketing.

04 04 2013 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak

Eerst algemene ledenvergadering van SieV!

Op 20 maart vond op het GeoFort in Herwijnen de eerste algemene ledenvergadering van de SieV! plaats.

25 03 2013 > Lees verder
ALV SieV! RAS dispensatie subsidie verzoek

MKB branchevereniging SieV! komt met keurmerk

Door de flexibiliteit en klantgerichtheid zullen MKB Schoonmaakbedrijven met SIEV Keurmerk zich kunnen onderscheiden.

23 10 2012 > Lees verder
Schoonmaken is een Vak