Uneto-VNI

‘Vorstverletregeling onacceptabel’

Vorige week maakte de minister bekend dat er een nieuwe, voor alle branches uniforme vorstverletregeling komt met een wachttijd van drie weken.

05 06 2013 > Lees verder
Vorstverlet